Verkondiging van Jezus Christus
Verkondiging van Jezus Christus

Helpen vanuit visie

We willen u in de eerste plaats geen vast programma of een aantal materialen aanbieden. We hebben ontdekt dat het allereerst gaat om de ‘waarom’ vragen. Programma’s en cursussen mogen geen doel op zich zijn, maar dienen een hoger plan, een visie. Een confronterende vraag daarbij is: ‘Zijn we nog wel gemeente zoals God het bedoeld heeft?

Lees meer

Nieuws

Wat een rijkdom vinden we in de brief van Paulus aan de gemeente in Efeze. Het geeft toerusting aan ons als gelovigen, maar het geeft ook een bijzondere uiteenzetting over wat het betekent om gemeente van Christus te zijn. Eigenlijk gaat het nog veel verder dan ‘gemeente zijn’…

Lees meer
Kerygma Materialen

Nieuw: een dagboek over ‘Gebed voor Opwekking’, om te bidden voor een transformerende opwekking, en een brochure ‘De discipelmaker’ waarin een strategie wordt uitgelegd om discipelen te maken.