Verkondiging van Jezus Christus
Verkondiging van Jezus Christus

Helpen vanuit visie

We willen u in de eerste plaats geen vast programma of een aantal materialen aanbieden. We hebben ontdekt dat het allereerst gaat om de ‘waarom’ vragen. Programma’s en cursussen mogen geen doel op zich zijn, maar dienen een hoger plan, een visie. Een confronterende vraag daarbij is: ‘Zijn we nog wel gemeente zoals God het bedoeld heeft?

Lees meer

Nieuws

Als kerk in de westerse wereld hebben we wat moeite met gehoorzaamheid. Het is eigenlijk een kenmerk van onze hele westerse cultuur, die ook de kerk is binnen geslopen. De moderne mens wil vrij zijn, los van regels en geboden, en zelf bepalen wat goed en fout is. Dit begon al in het paradijs…

Lees meer
Kerygma Materialen

Module 1 van Leren leven in de kracht van Jezus is nu te bestellen. Het werk van de Heilige Geest staat daarin centraal. De focus blijft discipelschap, maar om een discipel van Jezus te kunnen zijn, hebben we de gave en de kracht van Gods Geest juist nodig.