Nieuws

Leren wandelen in de liefde

14-07-2017

Wat een rijkdom vinden we in de brief van Paulus aan de gemeente in Efeze. Hij heeft persoonlijk ongeveer twee en een half jaar in Efeze gediend en de gemeente daarna, aan onder andere Timotheüs overgedragen. Toch was het voor de opbouw van de gemeente en voor de doorwerking van het geloof in het dagelijkse leven nodig, dat de apostel deze brief schreef.


De eerste gelovigen in deze gemeente waren door de bediening van Paulus op een krachtige wijze tot geloof gekomen en hadden daarbij een bijzondere ervaring van de Heilige Geest (Hand. 19:1-7). Toch moesten ze nog duidelijk onderwezen worden over hun positie in Christus en het praktische leven als christen.


Naast de persoonlijke toerusting van elke gelovige, geeft deze brief een bijzondere uiteenzetting over wat het betekent om gemeente van Christus te zijn. Eigenlijk gaat het nog veel verder dan ‘gemeente zijn’. Het gaat ook over Gods doel voor Zijn gemeente, namelijk om vervuld te worden met Zijn heerlijkheid, zodat vanuit die volheid een transformatie mag plaatsvinden in huwelijk, gezin, en maatschappij.


Dit waren voor mij de redenen, waarom ik een studie van deze brief gemaakt heb. Het heeft mij bijzonder verrijkt en ik geloof, dat het u ook zal zegenen.


Kees de Vlieger


PS: Voor de inhoud en de opzet van de Efeze studie verwijzen wij u naar onze webwinkel.