Getuigenissen

Een goddelijke ontmoeting

In mei werkten we samen met Gemeente ‘De Hoeksteen’ in Velp en één van de gemeenteleden schreef na afloop het volgende.


"Tijdens de instructieavond werd er gesproken over en hebben we gebeden voor goddelijke ontmoetingen. Het idee van een door God geëngageerde ontmoeting sprak mij aan. Ik heb op zaterdagmiddag aan de actie deelgenomen. Het regende veel en het waaide hard die middag. Ik vond het lastig om mensen aan te spreken, ik liep constant na te denken over een openingszin…


Toen ontmoette ik een vrouw. Deze vrouw vertelde me gelijk dat ze teleurgesteld was in alles en iedereen en er helemaal alleen voorstond. Haar man had haar verlaten voor een jongere vrouw. Familie had zich van haar afgekeerd. Zij had de zorg voor haar moeder die naar een verzorgingshuis moest verhuizen (Was dit toeval? Ik bevond mij in dezelfde situatie, echter ik stond er in alle opzichten niet alleen voor!). Ik ervoer een diepe bewogenheid voor haar en vroeg of ik voor haar mocht bidden. Dit vond ze goed, dus ik bad of God haar de komende tijd wil laten merken dat zij er niet alleen voor staat. Ik heb haar een uitnodiging voor onze gemeente gegeven. Deze ontmoeting maakte diepe indruk op mij."Het is mogelijk!

"De deuren van de King’s Coach waren op 28 maart 2012 in Doetinchem nog maar net geopend of er stapte een jonge man de bus binnen. Hij vertelde ons dat hij wel eens naar een gemeente was geweest maar het eigenlijk allemaal weer vergeten was. Zijn leven was inmiddels ontspoord en hij begreep dat er maar Eén was die zijn leven weer op de rails kon zetten. Hij had Jezus nodig. Na een lang gesprek beleed hij zijn zonden en nam de Here Jezus aan in zijn leven.


Even later kwam er een vrouw de bus binnenstappen. Het ging moeizaam, want ze had last van haar been. Ze was christen en ze geloofde dat Jezus haar been kon genezen. Ze was onder behandeling van een neuroloog en een fysiotherapeut, maar de behandeling had geen enkel positief effect. We mochten haar in Jezus Naam de handen opleggen en vroegen haar of ze de volgende dag terug wilde komen als ze genezen was.


‘s Avond ging de jonge man naar een evangelisatiedienst op de Betteld met Herman Boon. Hij nam tevens een vriend mee, die op die avond eveneens tot geloof kwam. De volgende dag kwam hij weer naar de bus om verder te spreken en meer te horen.


Op deze tweede dag stapte ook de vrouw binnen die de vorige dag zoveel last van haar been had. Nu ging dat heel vlot. Ze vertelde dat ze de vorige dag anderhalf uur had gelopen en helemaal geen last meer van haar been had. Ze had voordat ze de tweede dag terug kwam een bezoek aan de fysiotherapeut gebracht en hij kon niets meer vinden van de kramptoestanden die ze voorheen continu in haar been had. Hij verklaarde haar genezen. Ze hoefde niet meer terug te komen. Dit alles kwam de vrouw vertellen en we dankten de Heer voor wat Hij voor haar gedaan had. ‘Ik ga weer lekker lopen’ zei ze en stapte vrolijk de bus uit.

Alle eer aan God!"De King’s Coach in Breukelen

"De laatste actie met de King’s Coach heb ik als heel bijzonder ervaren. We hebben dit nu een aantal keren gedaan, maar het op straat aanspreken van mensen vond ik één van de moeilijkste dingen. Samen met iemand anders ben ik op een hoekje gaan staan en de mensen heel voorzichtig goede morgen gaan wensen. ‘s Middags stapte ik zelfs alleen op mensen af en dat leverde hele mooie gesprekken op. Ik ontmoette Omar, een moslim uit Somalië. We mochten met hem in de bus de brugillustratie uitleggen. Hij vertelde dat hij nog nooit het Evangelie op deze manier had horen uitleggen. Zo had hij het nog nooit begrepen.


Voor mij was deze dag een geweldige overwinning. Toen ik ‘s avonds boodschappen ging doen, merkte ik dat ik nog steeds vol was en nog meer mensen ging aanspreken. Als je mij een beetje kent dan weet je dat dit een wonder is.


Anderen hebben die dag ook mooie gesprekken gehad. Iemand sprak met een jongen die lichamelijk helemaal in de kreukels zat door een ongeluk. Hij was heel open en wist eigenlijk ook zelf wel dat hij een keus voor de Here Jezus moest maken. Een vriend had hem al veel over het geloof verteld en nu hoorde hij het die dag opnieuw.


We zien dat steeds meer mensen spontaan uit eigen beweging de bus binnenkomen omdat ze geïnteresseerd zijn.

We zijn als gemeente weer bemoedigd en bevestigd om in Breukelen met de bus te staan en het Evangelie te delen."


Chris Schaap

VEG te Kockengen