Nieuws

Leren wandelen in de liefde

14-07-2017

Wat een rijkdom vinden we in de brief van Paulus aan de gemeente in Efeze. Hij heeft persoonlijk ongeveer twee en een half jaar in Efeze gediend en de gemeente daarna, aan onder andere Timotheüs overgedragen. Toch was het voor de opbouw van de gemeente en voor de doorwerking van het geloof in het dagelijkse leven nodig, dat de apostel deze brief schreef.


De eerste gelovigen in deze gemeente waren door de bediening van Paulus op een krachtige wijze tot geloof gekomen en hadden daarbij een bijzondere ervaring van de Heilige Geest (Hand. 19:1-7). Toch moesten ze nog duidelijk onderwezen worden over hun positie in Christus en het praktische leven als christen.


Naast de persoonlijke toerusting van elke gelovige, geeft deze brief een bijzondere uiteenzetting over wat het betekent om gemeente van Christus te zijn. Eigenlijk gaat het nog veel verder dan ‘gemeente zijn’. Het gaat ook over Gods doel voor Zijn gemeente, namelijk om vervuld te worden met Zijn heerlijkheid, zodat vanuit die volheid een transformatie mag plaatsvinden in huwelijk, gezin, en maatschappij.


Dit waren voor mij de redenen, waarom ik een studie van deze brief gemaakt heb. Het heeft mij bijzonder verrijkt en ik geloof, dat het u ook zal zegenen.


Kees de Vlieger


PS: Voor de inhoud en de opzet van de Efeze studie verwijzen wij u naar onze webwinkel.

Hoe te bidden voor herstel?

01-02-2017

Mozes was veertig dagen afwezig, waardoor het volk de aanwezigheid en leiding van God miste. Het gevolg was dat ze zelf iets gingen creëren: een gouden kalf (Ex.32). God was heel boos.


God biedt Mozes aan om van hem een nieuw groot volk te maken (Ex.32:10). Dit weigert hij resoluut! In plaats daarvan gaat hij bidden voor herstel van het volk, het volk dat God verving voor een ‘idol’. Hoe gaat hij in die situatie bidden, zodat God het ‘kan‘ verhoren en het volk zal herstellen?

Lees meer

Nieuw dagboek: Leren wandelen in de Geest

01-02-2017

We hebben een nieuwe studie gemaakt vanuit Romeinen 5 t/m 8 en 12. We hebben het zo opgezet dat het zeer geschikt is voor persoonlijk gebruik en in kleine groepen! Het is geschreven in de vorm van een dagboek voor 49 dagen (zeven weken). Het voordeel van deze opzet is, dat je er elke dag stap voor stap doorheen kunt gaan. Naast een sleutelvers is er elke dag een stukje onderwijs, een uitdaging, een gebed en een toepassing. Als groep kun je elke week of om de week samenkomen. We hebben ontdekt dat elke deelnemer er zo meer mee bezig is en er door wordt opgebouwd.


Waarom is deze brief van Paulus zo belangrijk?

Lees meer

God zegent hen die Hem gehoorzamen

21-04-2016

Als kerk in de westerse wereld hebben we wat moeite met gehoorzaamheid. Het is eigenlijk een kenmerk van onze hele westerse cultuur, die ook de kerk is binnen geslopen. De moderne mens wil vrij zijn, los van regels en geboden, en zelf bepalen wat goed en fout is.


Dit begon al in het paradijs. God maakte de mens en gaf de opdracht om naar Hem te luisteren. Satan misleidde de mens door hem te laten kiezen tussen meer kennis (zelf bepalen wat goed of fout is) of het gehoorzamen van God. In plaats van gehoorzaamheid aan God, koos de mens voor meer kennis.


De Bijbel spreekt van begin tot eind over gehoorzaamheid. God wil dat we Hem gehoorzamen. Toch is dit één van de zwaktes in ons christelijke leven. Ons verlangen gaat meestal uit naar meer kennis, een mooie studie of preek, maar ontbreekt vaak de gehoorzaamheid. Voor meer kennis heb je trouwens geen geloof nodig en is vrijblijvend. Om te gehoorzamen heb je geloof en vrijmoedigheid nodig!

Lees meer