Webwinkel

De discipelmaker
Een nieuwe brochure waarin een strategie wordt uitgelegd om discipelen te maken.   Aantal bladzijden: 63   B..
€3,00
  Bestellen
Leren leven in de kracht van Jezus
Tweede herziene uitgave van juli 2013   Een praktische, dynamische studie die gelovigen leert discipelen van Jezus te w..
€15,00
  Bestellen
Leren dienen in de gaven van de Geest
Tweede herziene uitgave van juli 2013   Lessen in dienstbaarheid en de gaven van de Heilige Geest. Op een systematische..
€15,00
  Bestellen
Groeien in je roeping
Een doelgerichte studie, waarin geleerd wordt om God vanuit een persoonlijke roeping op een effectieve manier te gaan dienen. In a..
€15,00
  Bestellen
Dienend leiderschap
God heeft ons als Zijn discipelen bestemd om leiders te zijn. Geestelijke leiders zijn Gods ‘sleutels’ in het proces van vernieuwi..
€15,00
  Bestellen
Terug naar de Essentie (Visieboek)
De gemeente is het Lichaam van Christus, met Christus als Hoofd. Dit betekent dat de gemeente meer is dan een organisatie: het is ..
€10,00
  Bestellen
Terug naar de Essentie (40-Dagenboek)
De gemeente is het Lichaam van Christus, met Christus als Hoofd. Dit betekent dat de gemeente meer is dan een organisatie: het is ..
€7,00
  Bestellen
Terug naar de Essentie (Brochure)
“Zijn wij nog gemeente zoals God het bedoeld heeft?” is een vraag die steeds meer gesteld wordt. Daarom willen we ons bezinnen op ..
€0,00
  Bestellen
Zeven bouwstenen (40-Dagenboek)
Jezus wil Zijn gemeente bouwen, dit heeft Hij immers beloofd, maar daar heeft Hij wel ‘bouwstenen’ voor nodig. In Handelingen 2 zi..
€5,00
  Bestellen
Zeven bouwstenen (DVD van Francis Chan)
Jezus wil Zijn gemeente bouwen, dit heeft Hij immers beloofd, maar daar heeft Hij wel ‘bouwstenen’ voor nodig. In Handelingen 2 zi..
€12,00
  Bestellen
De brief van Paulus aan Efeze (dagboek)
Leren wandelen in de liefde   Een dagboek voor 70 dagen! Elke week wordt er een ander thema behandeld: Week 1: Gezeg..
€10,00
  Bestellen
De brief van Paulus aan de Romeinen (dagboek)
Leren wandelen in de Geest   Als Kerygma hebben we een uitgebreide cursus gemaakt van de hele Romeinenbrief. Omdat er b..
€9,00
  Bestellen
De brief van Paulus aan de Romeinen
Leren wandelen in de Geest   Een prachtige en dynamische studie over Paulus' onderwijs aan de gemeente in Rome. In de a..
€15,00€19,50
  Bestellen
Gebed voor Opwekking (dagboek)
In dit nieuwe dagboek spreken we over het bidden voor een transformerende opwekking. Waarom wil God dat we bidden? Wat mogen we ve..
€9,00
  Bestellen
Gebed voor Opwekking
Wanneer een opwekking nodig is en wat daarvan de uitwerking is   Deze brochure is helemaal opnieuw geschreven, en in li..
€3,00
  Bestellen
Gebedskaart - Bidden voor opwekking
Hoe een nieuwe geestelijke opwekking bij uzelf kan beginnen   Er is een toenemend verlangen naar een geestelijke opwekk..
€0,25
  Bestellen
Gebedskaart - Bidden voor uw gemeente
Hoe een gemeente gaat groeien als haar leden gaan bidden   In de brieven van Paulus staan een aantal inspirerende 'apos..
€0,25
  Bestellen
In vuur en vlam voor Jezus (Opwekking)
Lessen in visie en gebed voor opwekking Vanuit deze studie krijgen we inzicht in gebedsprincipes voor opwekking. Verschillend..
€10,00€14,50
  Bestellen
De Opwekking
Revival in China   In dit boekje vertelt Marie Monsen, een Noorse zendelinge, over de grote op-wekking in Noord-China e..
€4,00
  Bestellen
Een gemeente met invloed
Brochure   Wat het betekent om Gemeente van Christus te zijn   Het gaat in deze brochure over de problematie..
€3,00
  Bestellen
Discipelschap Programma
Brochure   Hoe een gemeente kan gaan groeien door training in discipelschap   Veel gemeenten kampen met een ..
€3,00
  Bestellen
Neem uw stad in!
Brochure   Hoe God door eenheid een stad kan transformeren!   God houdt van steden en Hij gebruikt steden vo..
€3,00
  Bestellen
Nazorg
Brochure   Nazorg begint op het moment dat een actie wordt voorbereid en niet pas als een evangelisatieactie voorbij is..
€3,00
  Bestellen
Een nieuw begin
Een leerzame studie over de fundamenten van het christelijk geloof. Praktisch vormgegeven en duidelijk qua inhoud. Ook geschikt al..
€7,00
  Bestellen
Op zoek naar God
Gespreksmateriaal om op een directe en duidelijke manier het evangelie uit te leggen aan zoekende mensen. Zowel voor gebruik in pe..
€5,00
  Bestellen
Evangelisatie met de King's Coach (informatiebrochure)
Een uitgebreide map met een schat aan informatie over hoe de King's Coach werkt. U kunt lezen hoe u een actie voorbereidt, wat er ..
€0,00
  Bestellen
Evangeliseren met de King's Coach (trainingsmap)
Praktische training in de bediening van evangelisatie. Als we vrucht willen zien op onze evangelisatieactiviteiten dan moeten we d..
€3,50
  Bestellen
Terug tot God (traktaat)
Een belangrijk onderdeel van evangelisatie is: duidelijke communicatie. Het is niet altijd gemakkelijk om het Evangelie helder, ee..
€0,12
  Bestellen
Er is een weg naar God (traktaat)
Dit traktaat heeft dezelfde inhoud als Terug tot God, maar het heeft een andere tekst op de voorkant dan het origineel.   ..
€0,12
  Bestellen
Ontdek uw gaven
Een praktische studie voor het ontdekken van uw persoonlijkheidsgave(n). Middels een diepgaande uitwerking van thema's als zelfaan..
€6,00
  Bestellen
Verkondiging & Onderwijs
Watchman Nee heeft eens gezegd: 'We leren vanuit de Bijbel dat God een belangrijk werk op aarde heeft te verrichten, namelijk het ..
€10,00
  Bestellen
Marcus
Het evangelie naar Marcus portretteert Jezus als Zoon van God. Stap voor stap neemt de schrijver ons mee langs een groot aantal ma..
€7,50€8,50
  Bestellen
  • HTC
  • Apple
  • Canon
  • Sony
  • Palm
  • Hewlett-Packard