Webwinkel

Onderstaande brochures zijn geschreven vanuit een verlangen om het Lichaam van Christus tot haar doel te zien komen. De gemeente is Gods instrument om gestalte te geven aan de opdracht van Jezus om alle volken tot Zijn discipelen te maken. Daarom heeft zij de taak om gelovigen zodanig in hun geloof op te bouwen, dat ze in deze opdracht betrokken kunnen worden.

 

Willen we hierin vooruit komen, dan hebben we visie nodig. Iemand heeft eens gezegd:

'Een mens zonder visie heeft geen toekomst, en iemand zonder toekomst keert terug naar zijn verleden.'


In Spreuken 29:18 omschrijft Salomo het als volgt:

'Als visie ontbreekt, verwildert het volk.'


Velen denken bij 'visie' aan nieuwe structuren, programma's of activiteiten, maar daar gaat het in de eerste plaats niet om - dat zijn slechts methodes om het wezen van de visie uit te werken.

 

Zoekt u hulp bij het ontwikkelen van een bijbelse visie voor uw gemeente en haar opdracht? Dan heeft Kerygma een aantal inspirerende brochures voor u. Ook zijn deze boekjes uitermate geschikt om de visie en achtergronden van het werk van Kerygma beter te leren kennen.

De discipelmaker
Een nieuwe brochure waarin een strategie wordt uitgelegd om discipelen te maken.   Aantal bladzijden: 63   B..
€3,00
  Bestellen
Terug naar de Essentie (Brochure)
“Zijn wij nog gemeente zoals God het bedoeld heeft?” is een vraag die steeds meer gesteld wordt. Daarom willen we ons bezinnen op ..
€0,00
  Bestellen
Gebed voor Opwekking
Wanneer een opwekking nodig is en wat daarvan de uitwerking is   Deze brochure is helemaal opnieuw geschreven, en in li..
€3,00
  Bestellen
Een gemeente met invloed
Brochure   Wat het betekent om Gemeente van Christus te zijn   Het gaat in deze brochure over de problematie..
€3,00
  Bestellen
Discipelschap Programma
Brochure   Hoe een gemeente kan gaan groeien door training in discipelschap   Veel gemeenten kampen met een ..
€3,00
  Bestellen
Neem uw stad in!
Brochure   Hoe God door eenheid een stad kan transformeren!   God houdt van steden en Hij gebruikt steden vo..
€3,00
  Bestellen
Nazorg
Brochure   Nazorg begint op het moment dat een actie wordt voorbereid en niet pas als een evangelisatieactie voorbij is..
€3,00
  Bestellen
Evangelisatie met de King's Coach (informatiebrochure)
Een uitgebreide map met een schat aan informatie over hoe de King's Coach werkt. U kunt lezen hoe u een actie voorbereidt, wat er ..
€0,00
  Bestellen